Uneix-te a l'equip

Som un equip. En 10 anys hem viscut molts canvis, però no desistim del nostre propòsit de crear una tecnologia que se sent i de gaudir al màxim de la nostra feina.

Això és possible perquè tenim la sort de treballar en un equip format per persones meravelloses que, amb passió i ganes de créixer dia rere dia, han aconseguit que els nostres reptes s'hagin convertit en èxits.

Volem continuar creixent i incorporant persones, no perfils, que es caracteritzin per la proactivitat, la implicació i la tenacitat. Busquem persones que comparteixin aquesta filosofia a qualsevol de les nostres oficines, departaments o nivells d'experiència.

Vine!
Gran ambient de treball

Rialles i mems assegurats! Tenim cura de les nostres oficines perquè puguis sentir-te com a casa.

Projectes d’avantguarda

Els nostres clients són empreses i multinacionals referents en els sectors retail, mitjans de comunicació, moda, etc.

Formació

Pla de formació per millorar les capacitats tècniques, obtenir acreditacions, metodologies, processos i idiomes.

Felicitat

Tenim un departament que articula accions i saraus que ens permeten gaudir més de la feina i dels èxits que aconseguim junts.

Flexibilitat i conciliació

Més de 180 tardes lliures a l’any. Sí, sí. Tres dies a la setmana tenim jornada reduïda. No tot ha de ser treballar.

Estem buscant

QA Automation Engineer
14/01/2020
Sevilla

Experiencia
Al menos 3 años como QA participando en el desarrollo y automatización del plan de pruebas de aplicaciones móviles y web

Conocimientos

 • Java, Git, Maven, Selenium, Jira/Redmine
 • Metodologías ágiles
 • Experiencia con equipos de desarrollo
 • Jenkins, Appium, Sonar, Docker, JMeter o similares
 • Gestión y reporte de defectos
 • Buen nivel de inglés escrito y hablado (deseable)

Aptitudes

 • Proactividad
 • Iniciativa
 • Trabajo en equipo
 • Disfrutar por encima de todo
QA Tester Funcional
14/01/2020
Sevilla

Experiencia
Al menos 1 año como QA en la creación y mantenimiento de pruebas junto con el reporte y seguimiento de defectos

Conocimientos

 • Conocimiento de las funcionalidades de la aplicación para poder definir los casos de prueba asociados
 • Utilización de metodologías ágiles
 • Experiencia en programación (deseable)

Aptitudes

 • Proactividad
 • Ganas de aprender
 • Iniciativa
 • Trabajo en equipo
 • Disfrutar por encima de todo
Senior Web Developer
08/01/2020
Madrid

Experiencia
Al menos 4 años

Conocimientos

 • PHP
 • Javascript
 • BBDD Oracle (experiencia en creación de Querys óptimas)

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Disfrutar por encima de todo
Android Developer
07/01/2020
Sevilla | El Puerto

Experiencia
Al menos 3 años

Conocimientos

 • Entornos de desarrollo para Java / Kotlin + Android SDK (Android Studio)
 • Repositorios de paquetes Maven/Gradle
 • API Google (mapas, notificaciones push, etc.)
 • Uso de Retrofit, Dagger, LiveData, JobQueue, Butterknife, Realm, Room, ViewModel
 • BBDD, SQLite
 • Ficheros XML, JSON
 • Web services: RESTful, SOAP
 • Control de versiones: Git
 • Herramientas de testing y despliegue: Jenkins
 • Uso de patrones de diseño: MVP / MVVM
 • Interfaces de usuario avanzadas

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo
iOS Developer
07/01/2020
Sevilla | El Puerto

Experiencia
Al menos 3 años

Conocimientos

 • Entornos de desarrollo para iOS + iOS SDK (Xcode)
 • Conocimiento de Swift y Objetive-C
 • Repositorio de paquetes Cocoapods
 • Desarrollo con Storyboards
 • Desarrollo con Autolayout
 • Conocimientos de iOS Developer Center: creación de certificados, provisioning, etc.
 • Integración de notificaciones push
 • Uso de AFNetworking, Alamofire, Realm, CoreData, VIPER, Cocoapods
 • BBDD, SQLite
 • Ficheros XML, JSON
 • Web services: RESTful, SOAP
 • Control de versiones: Git
 • Herramientas de testing y despliegue: Jenkins
 • Uso de patrones de diseño: MVP / MVVM
 • Interfaces de usuario avanzadas

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo
Project Manager
10/10/2019
Barcelona

Experiencia
Al menos 4 años

Responsabilidades

 • Gestión de proyectos de desarrollo de software
 • Coordinación y gestión del equipo
 • Participación en labores de preventa
 • Gestión y seguimiento de los proyectos

Conocimientos

 • Metodologías agile de gestión de proyectos
 • Gestión de proyectos mobile/web

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Liderazgo
 • Disfrutar por encima de todo