Fraternidad Muprespa

Redisseny del portal web corporatiu de Fraternidad Muprespa, amb l’objectiu d’oferir una imatge renovada i la flexibilitat de continguts per als diferents públics de la mútua.

El projecte inclou el disseny, el desenvolupament i la maquetació de la proposta i de Previene, un portal destinat a oferir informació sobre prevenció de riscos laborals.

Per tal d’oferir una experiència d’ús òptima, en el projecte també s’ha dut a terme una reestructuració dels continguts en funció dels perfils d’usuari i la definició d’una guia d’estil que faciliti als gestors del portal l’ús correcte dels elements del web.