Uneix-te a l'equip

Som un equip. En 10 anys hem viscut molts canvis, però no desistim del nostre propòsit de crear una tecnologia que se sent i de gaudir al màxim de la nostra feina.

Això és possible perquè tenim la sort de treballar en un equip format per persones meravelloses que, amb passió i ganes de créixer dia rere dia, han aconseguit que els nostres reptes s'hagin convertit en èxits.

Volem continuar creixent i incorporant persones, no perfils, que es caracteritzin per la proactivitat, la implicació i la tenacitat. Busquem persones que comparteixin aquesta filosofia a qualsevol de les nostres oficines, departaments o nivells d'experiència.

Vine!
Gran ambient de treball

Rialles i mems assegurats! Tenim cura de les nostres oficines perquè puguis sentir-te com a casa.

Projectes d’avantguarda

Els nostres clients són empreses i multinacionals referents en els sectors retail, mitjans de comunicació, moda, etc.

Formació

Pla de formació per millorar les capacitats tècniques, obtenir acreditacions, metodologies, processos i idiomes.

Felicitat

Tenim un departament que articula accions i saraus que ens permeten gaudir més de la feina i dels èxits que aconseguim junts.

Flexibilitat i conciliació

Més de 180 tardes lliures a l’any. Sí, sí. Tres dies a la setmana tenim jornada reduïda. No tot ha de ser treballar.

Estem buscant

Java Developer
11/03/2020
Sevilla

Experiencia
Al menos 2 años

Conocimientos

 • Tecnologías web: Java, Spring Framework (Spring Boot, Spring Data,...)
 • Servidor de aplicaciones: Tomcat
 • Otros: Maven, Git

Valorables

 • Tecnologías Java: Thymeleaf, JAX-RS, SOAP, OAuth2, JSF
 • Tecnologías frontend: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, TypeScript
 • Testing: jUnit, Mockito
 • Servidores: Jetty, JBoss, Weblogic
 • Bases de datos: Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server
 • Otras: Dockers, Jenkins, SonarQube

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo
Project Manager
04/03/2020
Sevilla

Buscamos
Project Manager especializado/a en la gestión de proyectos de desarrollo de software enfocados al entorno web, mobile, CMS.

Experiencia
Al menos 3 años

Responsabilidades

 • Gestión de proyectos de desarrollo de software
 • Seguimiento económico del proyecto
 • Coordinación y gestión del equipo
 • Participación en labores de preventa de proyectos

Conocimientos

 • Metodologías de gestión de proyectos agile
 • Gestión de proyectos mobile, entorno web, CMS
 • Experiencia en tareas de análisis, diseño y desarrollo (deseable)

Aptitudes

 • Liderazgo
 • Orientación a las personas
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Disfrutar por encima de todo
Android Developer
19/02/2020
Sevilla | El Puerto

Experiencia
Al menos 3 años

Conocimientos

 • Entornos de desarrollo para Java / Kotlin + Android SDK (Android Studio)
 • Repositorios de paquetes Maven/Gradle
 • API Google (mapas, notificaciones push, etc.)
 • Uso de Retrofit, Dagger, LiveData, JobQueue, Butterknife, Realm, Room, ViewModel
 • BBDD, SQLite
 • Ficheros XML, JSON
 • Web services: RESTful, SOAP
 • Control de versiones: Git
 • Herramientas de testing y despliegue: Jenkins
 • Uso de patrones de diseño: MVP / MVVM
 • Interfaces de usuario avanzadas

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo
Java Technical Lead
23/01/2020
Sevilla

Experiencia
Al menos 5 años

Conocimientos

 • Tecnologías web: Java, Spring Framework (Spring Boot, Spring Data, Spring Security,...), JPA (Hibernate, Eclipselink), JAX-RS, OAuth2, JSF, Thymeleaf, HTML, CSS, JavaScript, Angular, TypeScript
 • Servidores de aplicaciones: Tomcat, JBoss, Weblogic
 • Bases de datos: Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server
 • Otros: Git, Maven, Dockers, Jenkins
 • Metodologías Agile

Responsabilidades

 • Coordinar los requerimientos técnicos realizados por negocio
 • Tomar decisiones operativas para el correcto desarrollo de la solución
 • Documentar y mantener la documentación de la arquitectura de soluciones
 • Velar por el cumplimiento de las mejores prácticas y estándares de arquitectura, integración, calidad y
  directrices estratégicas de IT

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo
Senior Web Developer
08/01/2020
Madrid

Experiencia
Al menos 4 años

Conocimientos

 • PHP
 • Javascript
 • BBDD Oracle (experiencia en creación de Querys óptimas)

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Disfrutar por encima de todo
iOS Developer
07/01/2020
Sevilla | El Puerto

Experiencia
Al menos 3 años

Conocimientos

 • Entornos de desarrollo para iOS + iOS SDK (Xcode)
 • Conocimiento de Swift y Objetive-C
 • Repositorio de paquetes Cocoapods
 • Desarrollo con Storyboards
 • Desarrollo con Autolayout
 • Conocimientos de iOS Developer Center: creación de certificados, provisioning, etc.
 • Integración de notificaciones push
 • Uso de AFNetworking, Alamofire, Realm, CoreData, VIPER, Cocoapods
 • BBDD, SQLite
 • Ficheros XML, JSON
 • Web services: RESTful, SOAP
 • Control de versiones: Git
 • Herramientas de testing y despliegue: Jenkins
 • Uso de patrones de diseño: MVP / MVVM
 • Interfaces de usuario avanzadas

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo