Uneix-te a l'equip

Som un equip. En 10 anys hem viscut molts canvis, però no desistim del nostre propòsit de crear una tecnologia que se sent i de gaudir al màxim de la nostra feina.

Això és possible perquè tenim la sort de treballar en un equip format per persones meravelloses que, amb passió i ganes de créixer dia rere dia, han aconseguit que els nostres reptes s'hagin convertit en èxits.

Volem continuar creixent i incorporant persones, no perfils, que es caracteritzin per la proactivitat, la implicació i la tenacitat. Busquem persones que comparteixin aquesta filosofia a qualsevol de les nostres oficines, departaments o nivells d'experiència.

Vine!
Gran ambient de treball

Rialles i mems assegurats! Tenim cura de les nostres oficines perquè puguis sentir-te com a casa.

Projectes d’avantguarda

Els nostres clients són empreses i multinacionals referents en els sectors retail, mitjans de comunicació, moda, etc.

Formació

Pla de formació per millorar les capacitats tècniques, obtenir acreditacions, metodologies, processos i idiomes.

Felicitat

Tenim un departament que articula accions i saraus que ens permeten gaudir més de la feina i dels èxits que aconseguim junts.

Flexibilitat i conciliació

Més de 180 tardes lliures a l’any. Sí, sí. Tres dies a la setmana tenim jornada reduïda. No tot ha de ser treballar.

Estem buscant

Senior Android Developer
16/04/2019
Sevilla

Experiencia
Al menos 3 años

Conocimientos

 • Entornos de desarrollo para Java / Kotlin + Android SDK (Android Studio)
 • Repositorios de paquetes Maven/Gradle
 • API Google (mapas, notificaciones push, etc.)
 • Uso de Retrofit, Dagger, LiveData, JobQueue, Butterknife, Realm, Room, ViewModel
 • BBDD, SQLite
 • Ficheros XML, JSON
 • Web services: RESTful, SOAP
 • Control de versiones: Git
 • Herramientas de testing y despliegue: Jenkins
 • Uso de patrones de diseño: MVP / MVVM
 • Interfaces de usuario avanzadas

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encimad de todo
Senior iOS Developer
16/04/2019
Sevilla

Experiencia
Al menos 3 años

Conocimientos

 • Entornos de desarrollo para iOS + iOS SDK (Xcode)
 • Conocimiento de Swift y Objetive-C
 • Repositorio de paquetes Cocoapods
 • Desarrollo con Storyboards
 • Desarrollo con Autolayout
 • Conocimientos de iOS Developer Center: creación de certificados, provisioning, etc.
 • Integración de notificaciones push
 • Uso de AFNetworking, Alamofire, Realm, CoreData, VIPER, Cocoapods
 • BBDD, SQLite
 • Ficheros XML, JSON
 • Web services: RESTful, SOAP
 • Control de versiones: Git
 • Herramientas de testing y despliegue: Jenkins
 • Uso de patrones de diseño: MVP / MVVM
 • Interfaces de usuario avanzadas

Aptitudes

 • Trabajo en equipo
 • Proactividad
 • Autonomía
 • Capacidad de adaptarse a los cambios de prioridades
 • Disfrutar por encima de todo
Data Scientist
20/02/2019
Sevilla

Experiencia
Al menos 3 años

Perfil

 • Grado en Ingeniería Informática o Grado en Matemáticas
 • Máster relacionado con Big Data, Data Science, Machine Learning
 • Dominio del inglés

Conocimientos

 • Experiencia en lenguajes de programación Python o Scala
 • Experiencia en ecosistemas Big Data (Hadoop, Kafka, Spark, Hive, Impala, Kudu, HBase y ElasticSearch)
 • Experiencia en implementación de procesos de adquisición de datos (Talend, Apache Nifi, Flume)
 • Habilidad a la hora de explorar, manipular e interpretar los datos
 • Amplio conocimiento sobre técnicas y algoritmos de Machine Learning
 • Experiencia con tratamiento con datos de gran volumen

Valorable

 • Diseño de interfaces de acceso a datos (dashboards)
 • Experiencia en Sistemas de Información Geográfica (GIS)
 • Conocimiento de paradigmas avanzados de redes neuronales (Deep Learning)
 • Experiencia con diversos frameworks Big Data
 • Experiencia en otros campos de IA como NLP/NLU o Computer Vision
 • Experiencia con técnicas de Análisis de Grafo