iSéneca

La plataforma Séneca és una aplicació que la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia posa a disposició de la comunitat educativa per a la realització dels processos de gestió administrativa derivats de la labor docent: horaris, qualificacions, assistència, informes, etc.

L’objectiu d’aquest projecte és portar al mòbil les funcionalitats i els continguts de la plataforma, crear un ecosistema mòbil que serveixi com a pilar vertebrador de les futures aplicacions mòbils en matèria d’educació.

L’aplicació iSéneca, disponible per a dispositius iOS i Android, funciona com a canal de comunicació entre el professorat, els pares, les mares i l’alumnat, i facilita el seguiment escolar amb funcionalitats com, per exemple, la signatura de documents, el quadern de classe o el mapa escolar.

Aquest projecte ha estat fruit de la col·laboració amb la Conselleria d’Ocupació i Vodafone.